Azores 2003 2003-08-09-13

Start slideshow
Azores-1802 Yellow-legged Gull (Larus michahellis atlantis) - Moisteros
Yellow-legged Gull (Larus michahellis atlantis) - Moisteros
Azores-1804 Yellow-legged Gull (Larus michahellis atlantis) - Moisteros
Yellow-legged Gull (Larus michahellis atlantis) - Moisteros
Azores-1809 Yellow-legged Gull (Larus michahellis atlantis) - Moisteros
Yellow-legged Gull (Larus michahellis atlantis) - Moisteros
Azores-1822 Roseate Tern (Sterna dougallii) - Moisteros
Roseate Tern (Sterna dougallii) - Moisteros
Azores-1840 Roseate Tern (Sterna dougallii) - Moisteros
Roseate Tern (Sterna dougallii) - Moisteros
Azores-1853 Ruddy Turnstone (Arenaria interpres) - Moisteros
Ruddy Turnstone (Arenaria interpres) - Moisteros
Azores-1857 Sete Cidades
Sete Cidades
Azores-1874 Wood Duck (Aix sponsa) - Parque Terra Nostra, Furnas
Wood Duck (Aix sponsa) - Parque Terra Nostra, Furnas
Azores-1866 Cory's Shearwater (Calonectris borealis) - From the ferry, San Miguel - Santa Maria
Cory's Shearwater (Calonectris borealis) - From the ferry, San Miguel - Santa Maria
Azores-1869 Serra da Tronqueira, site for the Azore Bullfinch
Serra da Tronqueira, site for the Azore Bullfinch
Azores-1871 Parque Terra Nostra, Furnas
Parque Terra Nostra, Furnas
DSCN1873 Black Swan - Parque Terra Nostra, Furnas
Black Swan - Parque Terra Nostra, Furnas
Azores-1882 Lagoa de Fogo
Lagoa de Fogo
Azores-1893 Liquor factory, Ribeira Grande
Liquor factory, Ribeira Grande
Azores-1894 Liquor factory, Ribeira Grande
Liquor factory, Ribeira Grande