Salix × smithiana - Silky-leaved Osier - häckvide

Start slideshow