Rubiaceae - måreväxter

Start slideshow

New images

Galium boreale - Northern Bedstraw - vitmåra

Galium boreale - Northern Bedstraw - vitmåra

Galium mollugo - Hedge Bedstraw - stormåra

Galium mollugo - Hedge Bedstraw - stormåra

Galium mollugo × verum - gräddmåra

Galium mollugo × verum - gräddmåra

Galium odoratum - Sweet Woodruff - myskmadra

Galium odoratum - Sweet Woodruff - myskmadra

Galium palustre - Common Marsh Bedstraw - vattenmåra

Galium palustre - Common Marsh Bedstraw - vattenmåra

Galium spurium - False Cleavers - småsnärjmåra

Galium spurium - False Cleavers - småsnärjmåra

Galium suecicum - Swedish Bedstraw - backmåra

Galium suecicum - Swedish Bedstraw - backmåra

Galium uliginosum - Fen Bedstraw - sumpmåra

Galium uliginosum - Fen Bedstraw - sumpmåra

Galium verum - Lady's Bedstraw - gulmåra

Galium verum - Lady's Bedstraw - gulmåra

Rubia tinctorum - Madder - krapp

Rubia tinctorum - Madder - krapp

Sherardia arvensis - Field Madder - åkermadd

Sherardia arvensis - Field Madder - åkermadd