Lysimachia thyrsiflora - Tufted Loosestrife - topplösa

New images

Lysimachia_thyrsiflora-7255 Assartorp, Sk 20180531
Assartorp, Sk 20180531
Lysimachia_thyrsiflora-7252 Assartorp, Sk 20180531
Assartorp, Sk 20180531
Lysimachia_thyrsiflora-7245 Assartorp, Sk 20180531
Assartorp, Sk 20180531
Lysimachia_thyrsiflora-7242 Assartorp, Sk 20180531
Assartorp, Sk 20180531