Gagea lutea - Yellow Star-of-Bethlehem - vårlök

New images

Gagea_lutea-4765 Lund, Sk 20180412
Lund, Sk 20180412
Gagea_lutea-3650 Alunbruket, Sk 20170402
Alunbruket, Sk 20170402