Galeopsis tetrahit - Common Hemp-nettle - pipdån

New images