Hypericaceae - johannesörtsväxter 2019.05.25

Start slideshow

New images

Hypericum calycinum - Rose-of-Sharon - prakthyperikum

Hypericum calycinum - Rose-of-Sharon - prakthyperikum

Hypericum maculatum - Imperforate St John's-wort - fyrkantig johannesört

Hypericum maculatum - Imperforate St John's-wort - fyrkantig johannesört

Hypericum perforatum - Perforate St. John's-wort - äkta johannesört

Hypericum perforatum - Perforate St. John's-wort - äkta johannesört

Hypericum tetrapterum - Square-stalked St. John's-wort - kärrjohannesört

Hypericum tetrapterum - Square-stalked St. John's-wort - kärrjohannesört