Dryopteridaceae - träjonväxter

Dryopteris carthusiana - Narrow Buckler-fern - skogsbräken

Dryopteris carthusiana - Narrow Buckler-fern - skogsbräken

Dryopteris cristata - Crested Buckler-fern - granbräken

Dryopteris cristata - Crested Buckler-fern - granbräken

Dryopteris filix-mas - Male-fern - träjon

Dryopteris filix-mas - Male-fern - träjon

Polystichum

Polystichum

Polystichum aculeatum - Hard Shield-fern - uddbräken

Polystichum aculeatum - Hard Shield-fern - uddbräken