Dryopteridaceae - träjonväxter

New images

Dryopteris carthusiana - Narrow Buckler Fern - skogsbräken

Dryopteris carthusiana - Narrow Buckler Fern - skogsbräken

Dryopteris cristata - Crested Wood Fern - granbräken

Dryopteris cristata - Crested Wood Fern - granbräken

Dryopteris filix-mas - Male-fern - träjon

Dryopteris filix-mas - Male-fern - träjon

Polystichum aculeatum - Hard Shield-fern - uddbräken

Polystichum aculeatum - Hard Shield-fern - uddbräken