Dennstaedtiaceae - örnbräkenväxter

Pteridium aquilinum - Bracken - örnbräken

Pteridium aquilinum - Bracken - örnbräken