Natrix natrix - Grass Snake - vanlig snok 2013.07.24

Start slideshow