Mollusca - blötdjur

New images

Arion ater - Black Slug - svart skogssnigel

Arion ater - Black Slug - svart skogssnigel

Arion vulgaris - Spanish Slug - spansk skogssnigel

Arion vulgaris - Spanish Slug - spansk skogssnigel

Cepaea hortensis - White-lipped Snail - trädgårdssnäcka

Cepaea hortensis - White-lipped Snail - trädgårdssnäcka

Cepaea nemoralis - Brown-lipped Snail - parksnäcka

Cepaea nemoralis - Brown-lipped Snail - parksnäcka

Helix pomatia - Burgundy Snail - vinbergssnäcka

Helix pomatia - Burgundy Snail - vinbergssnäcka

Succinea putris - Common European Ambersnail - större bärnstenssnäcka

Succinea putris - Common European Ambersnail - större bärnstenssnäcka