Vulpes vulpes - Red Fox - rödräv

NIK_7398 Abbekås, Sk 20220925
Abbekås, Sk 20220925
Vulpes_vulpes_Kaglinge_hastbacke_20060527_2505 Käglinge hästbacke, Sk 20060527
Käglinge hästbacke, Sk 20060527