Bos taurus - Highland Cattle - skotsk höglandsboskap

New images