Bos taurus - Highland Cattle - skotsk höglandsboskap

PO2A0100 Ljungen, Sk 20160924
Ljungen, Sk 20160924