Dermaptera - tvestjärtar

Forficula auricularia - European Earwig - vanlig tvestjärt

Forficula auricularia - European Earwig - vanlig tvestjärt