Amphibia - groddjur

Bufo bufo - Common Toad - vanlig padda

Bufo bufo - Common Toad - vanlig padda

Bufotes variabilis - Variable Toad - grönfläckig padda

Bufotes variabilis - Variable Toad - grönfläckig padda

Hyla arborea - European Tree Frog - lövgroda

Hyla arborea - European Tree Frog - lövgroda

Lissotriton vulgaris - Smooth Newt - mindre vattensalamander

Lissotriton vulgaris - Smooth Newt - mindre vattensalamander

Pelophylax esculentus - Edible Frog - ätlig groda

Pelophylax esculentus - Edible Frog - ätlig groda

Rana arvalis - Moor Frog - åkergroda

Rana arvalis - Moor Frog - åkergroda

Rana temporaria - Common Frog - vanlig groda

Rana temporaria - Common Frog - vanlig groda