Helvella crispa - White Saddle - vit hattmurkla

New images

Helvella_crispa-0529 s. lat. - Ivön, Sk 20170805
s. lat. - Ivön, Sk 20170805