Helvella crispa - White Saddle - vit hattmurkla 2017.08.05

Start slideshow