Geastrum triplex - Collared Earthstar - kragjordstjärna 2018.10.30

Start slideshow