Ochsenheimeria vacculella - Cereal-stem Moth - stråtakshornmal

Ochsenheimeria_vacculella-1726 Tygelsjö ängar, Sk 20200723
Tygelsjö ängar, Sk 20200723