Certhia familiaris - Eurasian Treecreeper - trädkrypare

New images

Certhia_familiaris-9121 Alnarpsparken, Sk 20181104
Alnarpsparken, Sk 20181104
Certhia_familiaris_Sandvik_20161015_0730 Sandvik, Öl 20161015
Sandvik, Öl 20161015
Certhia_familiaris_Klagshamn_20100314_C2655 Klagshamn, Sk 20100314
Klagshamn, Sk 20100314
Certhia_familiaris_Bingsmarken_20090927_P1010408 Bingsmarken, Sk 20090927
Bingsmarken, Sk 20090927
Certhia_familiaris_Alnarpsparken_20080429_C2549 Alnarpsparken, Sk 20080429
Alnarpsparken, Sk 20080429
Certhia_familiaris_Ottenby_20061014_P1000410 Ottenby, Öl 20061014
Ottenby, Öl 20061014
Certhia_familiaris_Alnarpsparken_20051105_8259 Alnarpsparken, Sk 20051105
Alnarpsparken, Sk 20051105