Chlidonias leucopterus - White-winged Tern - vitvingad tärna

New images