Platalea leucorodia - Eurasian Spoonbill - skedstork 2018.05.21

Start slideshow