Oman - November 2011 2011.11.28

Start slideshow
Acridotheres_tristis_Oman_2011_3986 Common Myna (Acridotheres tristis) - Majan Hotel, Muscat
Common Myna (Acridotheres tristis) - Majan Hotel, Muscat
Acridotheres_tristis_Oman_2011_3991 Common Myna (Acridotheres tristis) - Majan Hotel, Muscat
Common Myna (Acridotheres tristis) - Majan Hotel, Muscat
Acridotheres_tristis_Oman_2011_3995 Common Myna (Acridotheres tristis) - Majan Hotel, Muscat
Common Myna (Acridotheres tristis) - Majan Hotel, Muscat
Oman_2011_1584 Ras As Sawadi
Ras As Sawadi
Chlidonias_leucopterus_Oman_2011_4018 White-winged Tern (Chlidonias leucopterus) - Sun Farm, Sohar
White-winged Tern (Chlidonias leucopterus) - Sun Farm, Sohar
Chlidonias_leucopterus_Oman_2011_4019 White-winged Tern (Chlidonias leucopterus) - Sun Farm, Sohar
White-winged Tern (Chlidonias leucopterus) - Sun Farm, Sohar
Falco_peregrinus_Oman_2011_4023 Peregrine Falcon (Falco peregrinus) - Sun Farm, Sohar
Peregrine Falcon (Falco peregrinus) - Sun Farm, Sohar
Falco_peregrinus_Oman_2011_4024 Peregrine Falcon (Falco peregrinus) - Sun Farm, Sohar
Peregrine Falcon (Falco peregrinus) - Sun Farm, Sohar
Falco_peregrinus_Oman_2011_4026 Peregrine Falcon (Falco peregrinus) - Sun Farm, Sohar
Peregrine Falcon (Falco peregrinus) - Sun Farm, Sohar
Vanellus_indicus_Oman_2011_4047 Red-wattled Lapwing (Vanellus indicus) - Sun Farm, Sohar
Red-wattled Lapwing (Vanellus indicus) - Sun Farm, Sohar
Chlidonias_leucopterus_Oman_2011_4077 White-winged Tern (Chlidonias leucopterus) - Sun Farm, Sohar
White-winged Tern (Chlidonias leucopterus) - Sun Farm, Sohar
Chlidonias_leucopterus_Oman_2011_4078 White-winged Tern (Chlidonias leucopterus) - Sun Farm, Sohar
White-winged Tern (Chlidonias leucopterus) - Sun Farm, Sohar
Chlidonias_leucopterus_Oman_2011_4079 White-winged Tern (Chlidonias leucopterus) - Sun Farm, Sohar
White-winged Tern (Chlidonias leucopterus) - Sun Farm, Sohar
Chlidonias_leucopterus_Oman_2011_4082 White-winged Tern (Chlidonias leucopterus) - Sun Farm, Sohar
White-winged Tern (Chlidonias leucopterus) - Sun Farm, Sohar
Chlidonias_leucopterus_Oman_2011_4084 White-winged Tern (Chlidonias leucopterus) - Sun Farm, Sohar
White-winged Tern (Chlidonias leucopterus) - Sun Farm, Sohar
Plegadis_falcinellus_Oman_2011_4087 Glossy Ibis (Plegadis falcinellus) - Sun Farm, Sohar
Glossy Ibis (Plegadis falcinellus) - Sun Farm, Sohar