Euphydryas aurinia - Marsh Fritillary - väddnätfjäril 2017.05.26

Start slideshow