Mergus serrator - Red-breasted Merganser - småskrake 2006.03.17

Start slideshow