Anser anser - Greylag Goose - grågås 2012.04.27

Start slideshow